CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Meditatie

Meditatie juni 2019


"Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods."

Romeinen 8:14

 

“Een vraag is brandend mij te weten, Een vraag die voor mij alles is: Mag ik met recht een kind des HEEREN heten, Ben ik een kind van God of, ach, heb ik het mis?" Mogelijk zit ook u wel eens met die vraag. Misschien is dat ook uw grote levensvraag geworden. U gaat zondag naar de kerk, hebt uw hele leven al onder het Woord van God geleefd, weet het allemaal zo goed. Maar nu de grote vraag: ben ik nu eigenlijk persoonlijk ook al echt een kind van God? Immers, u voelt dat het daar toch ook voor u persoonlijk op aankomt en met een misschientje durft u het niet te wagen. U zou het zo graag zeker willen weten. Ja toch? Welnu, luister dan ook maar eens goed naar het Woord van deze tekst. Immers, hoevelen (en wie) zijn er nu eigenlijk kinderen Gods? Gods Woord zegt het hier duidelijk. Luistert u maar: ‘Zo velen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods’. "Zovelen", dat sluit in en dat sluit uit. Zovelen! Dat wil zeggen: die allemaal maar die ook alleen. Niet één minder maar ook niet één meer... Zovelen als er door de Geest Gods geleid worden. Voelt u: dat is dus het criterium waar het om draait. Daar komt het ten diepste op aan. Of we geleid worden door de Geest Gods. Door die heilige Pinkstergeest. Die daar eens ook in Jeruzalem is uitgestort. Zo geleid dat die Geest in ons leven werkelijk ook de leiding heeft! Die Geest die dode zondaren wederbaart en vernieuwt. Die ontdekt en ontgrondt. Die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die doet wenen over je schuld en zonde en leert roepen om genade. Die plaats maakt voor en heenleidt naar de Heere Jezus Christus, om het uit Hem te nemen en aan zondaren voor te stellen en deelachtig te maken. Die die gezegende Christus gaat verheerlijken, bij de aanvang maar ook nog hoe langer en meer en telkens weer... Hebt u er kennis aan? Mag u dat in uw eigen leven ook al in waarheid kennen? Die Heilige Geest is ook de Geest van Christus, zodat een ieder die door die Geest geleid wordt het ook hoe langer hoe meer alleen in die gezegende Christus leert zoeken en vinden en uit Hem en Zijn borgtochtelijk verzoeningswerk leert leven! Nog een ding. Die Geest leidt ook door en naar het Woord. Dat Woord is a.h.w. de "leidraad" van de Heilige Geest, waarom een ieder die door die Geest geleid wordt dat Woord ook zo lief krijgt en naar dat Woord ook zo begeert te leven almeer. ‘Maak in Uw Woord mijn gang en treden vast’. ‘En die gezocht door Uwe Geest gedreven’. Dan komt er ook een wandelen naar die Geest en een strijden en breken met het vlees. Het vorige vers zegt: ‘Want indien gij naar het vlees leeft zo zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt zo zult gij leven’. Dan is er ook in je eigen leven de strijd tussen vlees en Geest, tussen die oude mens der zonde en dat nieuwe leven dat uit God is... De Heilige Geest leidt een zondaar ook op de weg der heiligmaking en godzaligheid! Welnu, worden wij al zo door die Geest geleid? Zovelen toch als er door die Geest geleid worden, die zijn kinderen Gods. Nee, let wel, niet dus zonder meer zovelen als er trouw naar de kerk gaan 's zondags, als er gedoopt zijn, belijdenis doen en Avondmaal vieren. Neen, maar zovelen als er door die Geest Gods geleid worden! Ach, en van nature worden we dat toch geen van allen. Dan worden we ten diepste zelfs alleen maar door een andere geest geleid. Door die boze geest, door die geest uit de afgrond namelijk, waarom we van nature toch ook geen van allen een kind van God, maar toch eigenlijk allemaal alleen ook maar een kind van de duivel zijn. "Want gij zijt uit uw vader, de duivel", zegt Jezus ergens Zelf. Is het bij ons al veranderd? Worden ook wij al door de Geest Gods geleid? Dan alleen maar ook zeker zijn ook wij toch werkelijk een Kind van God. Ja en daar valt hier zelfs ook de volle nadruk op: zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. O, al zou het zelfs nog maar zo in beginsel zijn, maar alleen die werkelijk door die Geest Gods geleid worden, die zijn nu werkelijk in de volle en diepe zin van dat rijke woord echt ook kinderen Gods! Kinderen, ja, en dus ook geen slaven. "Want gij hebt niet ontvangen de Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze, maar gij hebt ontvangen de Geest van de aanneming tot kinderen, door welke wij roepen: Abba, Vader!" Kan het nog heerlijker? Kan het nog rijker? Dan een kind van God te zijn!? ‘Die Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn!’ Erenamen, altezamen, Vorstentitels zijn maar schijn. Niets zo heerlijk, zo begeerlijk, dan een kind van God te zijn’ Mag u het ook al zijn? Wordt u ook al door die Geest van God geleid?

Ds. G. Bouw (1936 – 2012)