CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Zondag

 

Liturgie zondagmorgen 24 januari

Orgel 80:1

Orgel 119:88

Orgel 145:6

Prediking

Orgel 95:4

Orgel 103:7

Lezen Ezechiël 34:1-23

Tekst: Mattheüs 9:36

 

Thema: Als schapen zonder herder

1 wat het betekent een schaap te zijn

2 wat het betekent een schaap zonder herder te zijn

3 wat het betekent een schaap van de Goede Herder te zijn

 

Ter bezinning

1 Waarom zou de Heere vaak een schaap gebruiken als beeld voor de mens?

2 Wat voor gevaren liep een kudde in het oude Israël als er geen herder was, of een slechte herder?

3 Waarom noemt de Heere Jezus Zich de Goede Herder?

 

Liturgie zondagmiddag 24 januari 

Orgel 145:5

Orgel Gebed des Heeren:5

Orgel 4:4

Prediking

Orgel 121:4

Orgel 90:9

Lezen: Mattheüs 6:14-34

Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 50

 

Thema: Geef ons heden ons dagelijks brood

1 vragen om brood

2 vragen om óns brood

3 vragen om ons dágelijks brood

 

Ter bezinning

1 Waarom wordt gevraagd om ‘brood’ en niet om bv tarwe?

2 Mogen zondaren eigenlijk wel zeggen ‘ons brood’? Is het niet beter om te vragen om 'Uw brood'? Het is toch van de Heere?

3 Waarom moeten wij dit bidden, terwijl onze voorraadkasten vol liggen?