CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Zondag

Liturgie morgendienst 29 maart

60:1, 2

60:4

141:1, 2, 9

86:6

22:2

Lezen: Hebreeën 5

Tekst: Hebreeën 5:7-9

 

Thema: Christus in de dagen Zijns vleses

1 Zijn gebed in die dagen

2 Zijn gehoorzaamheid in die dagen

 

Ter bezinning

1 Wat kunnen we leren uit de angst, het verdriet en de pijn van de Heere Jezus?

2 Waarom staat er dat Hij gehoorzaamheid moest léren? Hij was toch heel gewillig om Zaligmaker te zijn?

3 Welke boodschap zit er in deze tekst voor ons vandaag, in deze wereldwijde Coronacrisis?

 

Liturgie middagdienst 22 maart

42:1, 2

84:5

122:1, 2

27:3

25:4

Lezen: Hebreeën 10:19-31

Tekst: HC Zondag 38

 

Thema: Het heiligen van de Dag des Heeren

1 het voorschrift op die dag

2 het voorrecht van die dag

 

Ter bezinning:

1 We mogen vandaag niet naar de kerk. Mist u en jij de kerkgang? Waarom wel of niet?

2 Gelukkig kunnen we het Woord wel horen via het internet. Kunnen we dat niet altijd zo doen? Waarom wel of niet?

3 Kun je zalig worden als je niet naar de kerk gaat? Lees Hebreeën 10.