CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Liturgie zondag 1 oktober DV

ds. A.J.T. Ruis

 

In tegenstelling tot wat eerder in het kerkblad vermeld stond, zal de volwassenencatechisatie (over het boek van Durham) een aantal weken later aanvangen. Precieze berichtgeving daarover volgt nog.

 

Ochtenddienst (bediening Heilige Doop)

Psalm 84: 2

Tien Geboden: 9

Psalm 105: 5 en 134: 3

Psalm 73: 1

Psalm 25: 3

Psalm 66: 4

Schriftlezing: 1 Koningen 17: 17-24 en Lukas 7: 11-17

Tekst: 1 Koningen 17: 19 (middelste gedeelte)

Thema: ‘Geef mij uw zoon’:

[1] de opstand in een moederhart;

[2] de vragen uit een profetenhart;

[3] de ontferming in Gods Vaderhart

 

  1. Hoe reageert de weduwe van Zarfath op het sterven van haar zoontje?
  2. Welke 2 vragen stelt Elia in zijn gebed aan de Heere? Welk gebedsonderwijs ligt daarin?
  3. Waar bidt hij? En wat leert dat ons?
  4. Waarom maakt God deze dode jongen levend? En welke lessen liggen daarin?

 

Middagdienst 

Psalm 37: 2 en 3

Psalm 119: 18

Psalm 62: 7 en 5

Gebed des Heeren: 7

Psalm 73: 14

Schriftlezing: Markus 4: 1-9 en 18-19 en Markus 15: 15-22

Tekst: Markus 4: 7 en 18-19

Thema: De gelijkenis van de zaaier (3): Als het zaad tussen de doornen valt...:
[1] het beeld van de doornen;
[2] de betekenis van de doornen;
[3] de bestrijding van de doornen
  1. Kinderen: Wat gebeurt er met het zaad, als dat in de doornachtige grond gezaaid wordt?
  2. Welke 3 soorten doornen noemt de Heere Jezus heel concreet? Welke doornen herkent u / jij in uw / jouw eigen leven?
  3. Hoe kunnen de doornen boven de grond bestreden worden? Waarom is dat niet genoeg?