CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Liturgie D.V. 3 maart (Vierde Lijdenszondag)

Ds. A.J.T. Ruis

 

  • Maandagavond is er DV weer catechisatie. Zie voor de vragen deze link: vragen catechisatie
  • In de ochtenddienst wordt DV het sacrament van de Heilige Doop bediend aan een drietal kinderen van de gemeente.
  • In de middagdienst - die tevens een dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal is - hopen we de prekenserie over de zeven kruiswoorden van de Heere Jezus te vervolgen. Het derde kruiswoord van de Heere Jezus vraagt de aandacht.

 

Ochtenddienst - 4e lijdenszondag (bediening Heilige Doop)

Psalm 103: 9

Psalm 130: 1

Psalm 105: 5 / 134: 3

Psalm 69: 6 en 14

Psalm 40: 1

Psalm 22: 16

Schriftlezing: 2 Koningen 6: 1-7 en Markus 1: 9-11

Tekst: 2 Koningen 6: 5-6

Thema: Het drijvende ijzer - 3 lessen bij de doopvont:

[1] Gods onbezweken trouw voor trouwelozen;

[2] Gods onbegrensde macht voor machtelozen; 

[3] Gods onpeilbaar diepe genade voor goddelozen

 

Vragen 

1) Wat willen de 'zonen der profeten' gaan doen? En waarom? Hoe schittert hier Gods trouw?

2) Kinderen: Wat gebeurt er met de bijl van een van de profetenzonen? En welk wonder doet de Heere?

3) Welke lessen liggen er in dit wonder, als het gaat om Gods genade voor goddelozen?

 

Middagdienst - 4e Lijdenszondag (voorbereiding Heilig Avondmaal)

Psalm 139: 14

Psalm 25: 3

Psalm 73: 12 en 13

Psalm 147: 6

Psalm 17: 8

Schriftlezing: Lukas 23: 32-46

Tekst: Lukas 23: 39-43

Thema: De zeven kruiswoorden (3): een woord van genade:

[1] toonbeeld van genade;

[2] bede om genade;

[3] antwoord vol genade

 

Vragen

1) Kinderen: wat deden de moordenaars op Golgotha eerst allebei? Hoe komt het dat de ene tot bekering komt?

2) De moordenaar wordt eerlijk gemaakt en buigt onder het oordeel. Hoe vindt u dat terug in zijn woorden? Zijn er nog andere dingen die opvallen in wat hij zegt tegen de andere moordenaar?

3) Waaruit blijkt dat de Heere het ware geloof had gewerkt in het hart van de moordenaar?

4) Welke woorden in het antwoord dat de Heere Jezus geeft, zijn volgens u het belangrijkst? Is dat ook zo voor u / jou? 

5) Algemene Bijbelstudievraag: Zoek de kruiswoorden eens op (Lukas 23: 34; Johannes 19: 26-27; Lukas 23: 43; Mattheus 27: 46; Johannes 19: 28; Johannes 19: 30; Lukas 23: 46) en lees en overdenk ze eens voor uzelf. Vergelijk de kruiswoorden eens met elkaar op de volgende punten: Tot wie spreekt de Heere Jezus dit woord? Gaat dit kruiswoord vooral over Hemzelf of over anderen? Als het over Hemzelf gaat: spreekt Zijn lichamelijk lijden erin of juist het lijden van Zijn ziel? Wat leert dit kruiswoord over onze zonde? Wat leert dit kruiswoord over het hart van Christus?

 

Wie meer wil lezen: Arthur Pink, Het spreken van de Borg op Golgotha / Prof. G. Wisse, De zeven kruiswoorden