CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Liturgie 29 januari DV

ds. A.J.T. Ruis

 

- Een herinnering aan de vragen voor catechisatie: klik op deze link voor de vragen

 

Ochtenddienst

Psalm 103: 8 en 9

Morgenzang: 7

Psalm 119: 88

Psalm 77: 2 en 8

Psalm 32: 4

Psalm 121: 2

Schriftlezing: Jeremia 31: 15-20 en Lukas 7: 11-17

Tekst: Lukas 7: 11-15

Thema: Wonderen van de Zaligmaker: Christus als Trooster van treurenden:

[1] De troost van Zijn gezegende voeten;

[2] De troost van Zijn ontfermende ogen;

[3] De troost van Zijn levenwekkende woorden

 

  1. Waarom ging Christus naar Naïn?
  2. Hoe verschilt het zien van Christus van ons zien?
  3. Welke boodschap ligt er in het ‘lege graf in Naïn’?

 

Middagdienst

Psalm 35: 1

Psalm 111: 5 

Psalm 3: 1 en 2

Psalm 119: 47

Psalm 138: 4

Schriftlezing: Romeinen 8: 1-16

Zondag: HC zondag 7 (vergelijk hierbij Dordtse Leerregels V, 9-11 en 14)

Thema: Het ware geloof (3): Geloof en zekerheid:

[1] hoe die zekerheid verschilt;

[2] hoe die zekerheid ontstaat;

[3] als die zekerheid ontbreekt

 

  1. Jongeren: Welke dingen weet je eigenlijk zeker in je leven?
  2. Welke zekerheid had de bloedvloeiende vrouw toen ze naar Jezus uit ging? En welke zekerheid had ze, toen ze terugkeerde?
  3. Hoe werkt de Heilige Geest de zekerheid in het hart van een gelovige? Wat gebruikt Hij daar altijd voor?
  4. Welke reden kan er aan Gods kant zijn om de (volle) zekerheid van het geloof aan mensen te onthouden? En welke redenen kunnen er aan de kant van de mens zijn waardoor deze zekerheid wankelt of ontbreekt?