CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Zondag

Liturgie morgendienst 24 maart

31:1, 11

119:17

122:1, 3

43:4

30:1

Lezen: Markus 10:17-34

 

Zie, wij gaan op naar Jeruzalem

1 waarom de discipelen vrezen

2 waarom de discipelen volgen

 

Ter bezinning:

1 Waarom staat er in vers 32 zo nadrukkelijk: en Jezus ging vóór hen?

2 Wat is het verschil tussen de discipelen en de rijke jongeling?

3 Hoe eindigt de Heere Jezus in vers 34 en wat leren we daaruit? 

 

Liturgie middagdienst 24 maart

100:1, 4

119:68

105:5, 6

51:4

135:8

Lezen: Romeinen 6:1-14

Zondag 26

 

Het onderwijs in de Heilige Doop

1 verzoening

2 vernieuwing

3 verzekering

 

Ter bezinning:

1 Waarom gebruikt de Catechismus in antwoord 69 het woord ‘toegezegd’?

2 Gaat de heiligmaking makkelijker als je gerechtvaardigd bent? 

3 Is het terecht dat mensen makkelijker de Doop gebruiken dan het Avondmaal?