CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Zondag

Liturgie zondagmorgen 25 oktober

Orgel 29:1

Orgel 97:2

Orgel 119:69

Prediking

Orgel 73:14

Orgel 56:5

Lezen: 2 Koningen 1

Tekst: 2 Koningen 2:7-18

 

Thema: Elia en de soldaten van Ahazia

1 de twee hoofdmannen en hun soldaten

2 de derde hoofdman en zijn soldaten

 

Ter bezinning

1 Is het niet onrechtvaardig dat al die soldaten stierven? Die deden toch ook maar hun plicht?

2 Lees Lukas 9:51-56. Is dat niet in tegenspraak met 2 Koningen 1?

3 Wat is het bemoedigende onderwijs in deze geschiedenis?

 

Liturgie zondagmiddag 25 oktober

Orgel 65:1

Orgel 81:12

Orgel 35:11

Prediking

Orgel 102:11

Orgel 66:9, 10

Lezen: Lukas 11:5-13 en Lukas 18:1-8

Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 45

 

Thema: Waarom het gebed?

1 de opdracht van God

2 de belofte van God

 

Ter bezinning

1 Reageer op deze stelling: Je kunt wel bidden tot God, maar Hij doet toch alleen wat Hij wil.

2 Waarom is het gebed de belangrijkste uiting van dankbaarheid?

3 Kan een mens eigenlijk wel echt bidden?