CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Zondag

Liturgie morgendienst 10 november

100:1, 2

Tien Geboden:2

74:7, 8, 12

95:3

99:8

Lezen: 1 Koningen 18:21-39

Tekst: 1 Koningen 18:36-37

 

Thema: Elia’s offer op de Karmel

1 het bereiden van het offer

2 het bidden bij het offer

 

Ter bezinning

1 Elia gaat het altaar helen. Hier zitten veel lessen in. Noem er eens twee?

2 Pas toen het altaar geheeld was, ging Elia in gebed. Wat betekent dat?

3 Elia vraagt niet om regen. Waar vraagt hij wel om en waarom doet hij dat zo?

 

Liturgie middagdienst 10 november

81:11, 12

Tien Geboden:1, 5

114:1, 4

105:24

119:24

Lezen: Deuteronomium 10

Tekst: HC Zondag 34

 

Thema: De wet des HEEREN

1 het opschrift boven de wet

2 de indeling van de wet

3 het leven naar de wet

 

Ter bezinning

1 Wat betekent het dat de wet gegeven werd na de bevrijding uit Egypte?

2 Voor het eerste gebod staat het opschrift. Een wettische godsdienst laat dat weg. Wat gebeurt er dan?

3 Waarom heeft Gods wet ‘maar’ tien geboden? Het wetboek van strafrecht kent er veel meer. En dan zijn er ook nog eens de uitspraken van de Hoge Raad over hoe je een verbod moet toepassen. Honderden regels en wetten zijn er. Waarom heeft God er maar tien?