CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Zondag

Liturgie morgendienst 19 mei

139:1

119:47

138:3, 4

84:6

118:8

Lezen: Psalm 138

Tekst: Psalm 138:7-8

 

Thema: Het lied van Gods trouw

1 Gods verlossende hand

2 Gods bewarende hand

 

Ter bezinning

1 David zegt in vers 7 ‘maakt Gij mij levend’. Maar David kende toch al geestelijk leven? Hij was toch al een kind van God? Hoe wordt dat bedoeld?

2 Wat is het verschil en de overeenkomst tussen de bewaring van Gods kinderen en de volharding van Gods kinderen?

 

Liturgie middagdienst 19 mei

49:1

LvZacharias:4

LvMaria:1, 3, 5

18:voorzang

89:7

Lezen: Lukas 19:1-10

Tekst: Lukas 19:10

 

Thema: De komst van de Zoon des mensen

1 gekomen om te zoeken

2 gekomen om zalig te maken

 

Ter bezinning

1 Waar wijst de titel ‘Zoon des mensen’ op (zie vers 10)?

2 Wat bewoog Zacheüs om de Heere Jezus te zoeken? Nieuwsgierigheid, zoals Matthew Henry zegt? Of heilbegeerte? Met andere woorden: was de Heilige Geest al in hem aan het werk, of niet?