CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Zondag

Liturgie zondagmorgen 2 augustus

Zingen 105:2

Orgel Tien Geboden:1, 9 

Zingen 132:1

Prediking

Zingen 132:4

Orgel 51:4

Lezen: Numeri 13

Tekst: Numeri 13:26

 

Thema: Mozes'leiderschap bij de gratie Gods

1 betwist

2 gehandhaafd

3 erkend

 

Ter bezinning

 

 

Liturgie zondagmiddag 2augustus

Zingen 116:1

Orgel Voorzang psalm 18

Zingen 32:3

Prediking

Zingen 116:8

Orgel 89:7

Lezen: Lukas 18:35-43 en 19:1-10

Tekst: Lukas 19:10

 

Thema: De Zoon des mensen en Zacheus

1 zoeken

2 zien

3 zaligen

 

Ter bezinning