CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Zondag

Liturgie zondagmorgen 31 mei

95:1

119:3

84:2

118:12

122:3

Lezen: Handelingen 2:1–13

Tekst: Handelingen 2:1

 

Thema: Eendrachtelijk bijeen

1  In geloof

2  In gebed

3  In gemeenschap

 

Ter bezinning

1 Waarom waren die mensen bij elkaar?

2 Wat deden die mensen met elkaar?

3 Hoe waren die mensen bij elkaar?

 

Liturgie zondagmiddag 31 mei

45:1

70:3

42:1

84:4

98:4

Lezen: Openbaring 22:6-21

Tekst: Openbaring 22:17

 

Thema: Kom

1  Door wie dit gezegd wordt

2  Tot wie dit gezegd wordt

 

 

Ter bezinning

1 Wie wordt hier bedoeld met ‘de bruid’?

2 Tot wie wordt gezegd: ‘kom’?

3 Wat is ‘het water des levens’?

 

Liturgie maandagmorgen 1 juni

98:2

67:1

103:2

31:17

84:6

Lezen: 2 Korinthe 12:1–10

Tekst: Openbaring 22:21

 

Thema: de genade van onze Heere Jezus Christus

1  Wat deze genade is

2  Van Wie deze genade is

3  Voor wie deze genade is

 

Ter bezinning

1 Waarom zou de Bijbel nu juist met deze woorden eindigen?

2 Is er een verschil tussen de goedheid van God en de genade van God?  

3 Wat voor soorten genade zijn er?