CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Zondag

Liturgie morgendienst 21 juli

8:1, 8

107:17

105:1, 9

33:10

74:9, 12

Lezen: Psalm 34

Tekst: 1 Koningen 17:2-6

 

Thema: Elia bij de beek Krith

1 de verberging van Elia

2 de verzorging van Elia

 

Ter bezinning

1 Paulus zegt in 2 Timotheüs 4:2: ‘Predik het Woord, houd aan tijdig en ontijdig, wederleg, bestraf, vermaan.’ Je zou zeggen dat Elia dat juist nu moet doen: prediken, bestraffen en uitleggen waarom God die droogte zendt. Maar God verbergt Elia. Waarom?

2 Zijn er meer voorbeelden in de Bijbel dat God Zijn kinderen en knechten in de eenzaamheid brengt? Waarom doet God dat?

 

Liturgie middagdienst 21 juli

Gebed des Heeren:5

136:25

104:14, 15

103:7

145:5

Lezen: Johannes 6:1-15

Tekst: Johannes 6:5

 

Thema: De vraag van de Heere Jezus

1 ter beproeving

2 ter bemoediging

 

Ter bezinning

1 Waar gaat het om in de vraag van de Heere Jezus? Weet Hij niet waar Hij brood vandaan moet halen?

2 Wat wil de Heere Jezus met deze vraag bereiken bij Zijn discipelen?