CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Diaconie

Project Charité Katwijk

Het was de bedoeling dit jaar een informatieavond te houden over deze stichting. Ds Geene wilde iets laten zien en vertellen van het werk wat door deze stichting gedaan wordt. Helaas kon het i.v.m. het coronavirus niet doorgaan. Ds Geene zal ons in ons  kerkblad hierover vertellen. Het gaat dan vooral over de humanitaire transporten die gedaan worden naar Belarus. Het is daar zeer arm en hulp is daar heel erg nodig. Ook mag de dominee daar het evangelie van vrije genade doorgeven. We hopen D.V. volgend jaar een informatieavond met elkaar te houden. Een gift kunt u  overmaken op het bankrekeningnummer: NL43RABO0391819917 o.v.v. project Charité Katwijk. U kunt in het kerkblad al een stukje van ds Geene lezen. We mogen ook voor dit mooie werk onze gaven geven.

Werkgroep Katwijk aan Zee (St. Charité)

Heel dankbaar, dat ik ons werk aan u mag voorstellen via de kerkbode. St. Charité is een interkerkelijke stichting die zich bezig houdt met hulp aan christelijke gemeenten in Belarus (Wit Rusland). Ontstaan uit contacten van voor de Perestrojka (uiteen vallen van de U.S.S.R) in 1990. Voor die tijd bestond het werk uit hulpverlening en Bijbelsmokkel.

De Bijbelsmokkel is nu niet meer nodig. Soms brengen we nog wel verantwoorde lectuur. De hulpverlening is gebleven. Op allerlei plaatsen is financieel geholpen bij de verbouw van woonhuizen tot kerkjes. Officieel zijn de gemeente niet geregistreerd. De gemeenten waar de contacten al langdurig mee zijn, behoren tot de wereldbond van Niet-Geregistreerde Baptisten.

De ouderen onder u herinneren zich de verhalen over ds. Georgi Vins in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Deze gemeenten komen sterk overeen met gemeenten in de Gereformeerde Gezindte als het op levensstijl aankomt (hoge waardering voor het huwelijk tussen man en vrouw, huiver t.a.v. gebruik moderne media, nadruk op de gemeente en ascese t.a.v. wereldse gebruiken en gewoonten) en ook als het gaat om opvattingen over de Bijbel (Bijbel is Gods onfeilbaar Woord.

Nadruk op de prediking als uitleg van Gods Woord en ook in praktische zin: geen vrouwelijke leden van broederraad en vrouwelijke voorgangers). Natuurlijk zijn het wel Baptisten en daar zijn ook wezenlijke verschillen. Daarover later misschien meer.

Naast deze kerkengroep hebben we sinds een tiental jaar ook contacten met kleine gemeenten die de Gereformeerde Belijdenis omarmen. Een 5 tal in Minsk (Hoofdstad, 2 milj. Inwoners) en enkele verspreid door het land. Als Katwijkse werkgroep helpen we een van deze kleine gemeenten bij de verbouw van het woonhuis waar men samenkwam tot een kerkgebouw. Helaas kunnen we dit jaar hen niet bezoeken en is contact over deze zaken nu niet mogelijk.

Naast deze hulp aan kerken bestaat ons werk hoofdzakelijk uit humanitaire hulp. Jaarlijks hebben we de afgelopen jaren 2 transporten verzorgd met kleding etc., ziekenhuisbedden en hulpmiddelen voor ouderen en gehandicapten en ook schoolmeubilair. De laatste jaren was het steeds mogelijk 3 of 4 grote vrachtwagens vol aan goederen te brengen. Ook dit jaar is dat mogelijk geweest d.m.v. ingehuurd vervoer vanuit Belarus.

Hoe bovenstaande 2 takken van ons werk aan elkaar verbonden zijn, hoop ik u later nog eens te vertellen.

We zijn een interkerkelijke stichting. Leden van de werkgroepen behoren tot de Christelijke Gereformeerde Kerk  (o.a. Barendrecht en Nunspeet), tot de Gereformeerde Gemeenten (o.a. Doetinchem, Nunspeet) en Hervormde Gemeenten die behoren tot de Geref. Bond (o.a. Katwijk aan Zee, Hoevelaken, Uddel).

Mocht u ons werk willen volgen dan kan dat op www.katwijkbelarus.nl.

J.Geene