CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Bijbellezingen Ruth (2022-2023)

dinsdagavond, 19.45u tot ca. 21.30u

 

Wat?

We behandelen het Bijbelboek Ruth in vervolgstoffen

Waar? 

In de grote zaal achter de kerk

Voor wie? 

Voor alle gemeenteleden en voor andere belangstellenden

Hoe laat? 

19.45u tot ca. 21.30u

Indeling avonden? 

Bijbellezing - pauze - vragen stellen

Wanneer? 

Zie de data hieronder, waarvoor geldt: Zo de Heere wil en wij leven

 

 

 • 02 november: Dankdag voor gewas, arbeid en visserij
 • 15 november: Bijbellezing 1: Ruth 1: 1-6
 • 29 november: Bijbellezing 2: Ruth 1: 7-17
 • 13 december: Bijbellezing 3: Ruth 1: 18-22
 • 17 januari: Bijbellezing 4: Ruth 2: 1-10
 • 31 januari: Bijbellezing 5: Ruth 2: 11-17
 • 14 februari: Bijbellezing 6: Ruth 2: 18 - 3: 5
 • (28 februari: geen Bijbellezing vanwege voorjaarsvakantie)
 • 08 maart: Biddag voor gewas, arbeid en visserij

 

Voortgezette catechisatie / volwassenencatechisatie

Op verzoek van enkele deelnemers plaats ik hier het schema over de verbondsleer die de achtergrond vormt van Durhams preken. Durham maakt in navolging van zijn leermeester David Dickson onderscheid tussen drie verbonden.

(Andere Schotse oude schrijvers maken onderscheid tussen twee verbonden. Wie voorkeur geeft aan het onderscheid tussen twee verbonden, kan in plaats van 'Verbond der verlossing' lezen: 'Wezen van het genadeverbond' en in plaats van 'Verbond der genade': 'Bediening van het genadeverbond'. Het schema is sterk vereenvoudigend en geeft daarom niet alle nuances in de verbondsleer van Durham weer).

 

Bronnen:

 • David Dickson, Therapeutica Sacra, Edinburgh 1664.
 • Nathan D. Hollsteen, The Popularization of Federal Theology : Conscience and Covenant in the Theology of David Dickson (1583 - 1663) and James Durham (1622 - 1658) [diss.], Abderdeen University 1996.
 • Donald John MacLean, James Durham (1622-1658) and the Gospel Offer in its Seventeenth-Century Context [diss.], Göttingen / Bristol 2015.

 

 

Met wie?

Voorwaarde?

Belofte?

Verbond der werken

Adam

(verbondshoofd van alle mensen)

Volkomen gehoorzaamheid

Eeuwig leven

Verbond der verlossing

 

Christus

(Verbondshoofd van al de Zijnen)

Volkomen gehoorzaamheid aan Gods Wet én het dragen van de straf

Eeuwig leven voor al degenen in wier plaats Christus stierf

Verbond der genade

 

Gelovigen en hun zaad

Geloof in Christus

 

(het geloof is in dit verbond niet alleen voorwaarde, maar ook belofte. Aan al degenen die zalig worden, wordt het ook daadwerkelijk gegeven)

Eeuwig leven