CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

 • Nslide1

  Nslide1

 • Nslide2

  Nslide2

 • Nslide3

  Nslide3

 • Nslide4

  Nslide4

 • Nslide5

  Nslide5

 • SlideA

  SlideA

 • SlideB

  SlideB

 • SlideC

  SlideC

 • SlideJ

  SlideJ

Beste gemeenteleden

 

De kerkenraad heeft naar aanleiding van nieuwe versoepelingen vergaderd over de betekenis daarvan voor de gemeente. Daarbij heeft hij het advies van de coronawerkgroep gehoord en gewogen.

Wij zijn tot de volgende besluiten gekomen:

 • Met ingang van zondag 28 februari zullen we enkele psalmen gaan zingen. Dat betreft de eerste en de laatste psalm, met elk één vers. De overige psalmen worden alleen op het orgel gespeeld. Wij zijn tot dit besluit gekomen omdat het nalaten van de gemeentezang door heel de gemeente als een groot gemis is ervaren. Veel gemeenten hadden een andere keus gemaakt dan wij en zijn wel blijven zingen. Daar is voor zover wij weten geen enkele bron van besmetting uit voortgekomen. Mede vanwege landelijke versoepelingen zien wij geen reden meer om het zingen helemaal na te laten.
 • In verband met de avondklok zullen de diensten op de biddag beginnen om ’s morgens 10.00 uur en ’s avonds 19.00 uur. Daarbij hebben gezinnen met kinderen voorrang om de morgendienst te bezoeken. De reden dat wij ’s morgens een kerkdienst beleggen, is dat we zodoende een hele dag willen reserveren voor de biddag. Kinderen zijn vrij van school of mogen vrij krijgen om de kerkdienst te bezoeken. De kerkenraad loopt al enkele jaren met de gedachte om de middagdienst te vervangen door de morgendienst. Als we eerst een halve dag werken en van alles doen, lijkt dat de aandacht in de middagdienst toch te beïnvloeden. Het is beter om een dag vrij te nemen voor zoiets belangrijks als de biddag, zeker in deze coronapandemie. Bovendien lopen we zo in het spoor van andere kerken in ons dorp, die ook een hele dag voor de kerkdiensten reserveren. Er kunnen natuurlijk altijd redenen zijn dat iemand geen vrij kan krijgen. Daarom hebben we geen middagdienst, maar een avonddienst ingepland. En dat geldt DV ook voor de dankdag in november.
 • Dat geldt ook voor de Goede Vrijdag. Ook die willen we als zodanig inrichten en een ochtenddienst plannen. Dus ’s morgens om 10.00 uur en ’s avonds om 19.00 uur. Dat heeft zeker ook te maken met de coronamaatregelen. Nu kan iedereen in ieder geval één dienst de kerk bezoeken. Maar ook is een zwaarwegend motief dat de Goede Vrijdag toch één van de belangrijkste dagen is in het kerkelijke jaar. Het werd vroeger wel genoemd: de betaaldag van de kerk. De prijs voor de zonde is door Christus op Golgotha betaald. Zo’n belangrijke gedenkdag verdient dan toch wel meer aandacht.
 • Met ingang van maandag 1 maart zullen de catechisaties ook weer gehouden worden. De corona- en quarantaineregels voor de scholen kunnen niet één op één op catechisatie worden toegepast. In het catechisatielokaal zijn we per week maar drie kwartier bij elkaar en we houden ruime afstand. Dat is dus heel anders dan een hele dag en week in een klaslokaal. Ook dragen we bij het in- en uitgaan van het catechisatielokaal een mondkapje.
 • Op DV vrijdag 26 maart zal de Paasavond van de verenigingen plaatsvinden. Er worden maximaal 100 leden (inclusief kinderen) van de verschillende verenigingen uitgenodigd om de avond in te vullen en bij te wonen. We laten de verdeling van de leden aan het verband van de verenigingen over.
 • De kinderoppas kan weer worden georganiseerd. In de maatschappij zijn peuterspeelzalen en kinderopvang ook weer open. Nu krijgen jonge ouders weer gelegenheid om meer naar de kerk te komen.
 • Ook de zondagsschool kan weer worden gehouden, met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen zoals die ook voor de basisschool gelden. We geven de zondagsschoolleiding de gelegenheid om het te organiseren.
 • Voor alle bovenstaande bijeenkomsten gelden als vanzelfsprekend de algemene regels van eigen verantwoordelijkheid die inmiddels bij iedereen genoegzaam bekend zijn. Bij verkoudheid, hoesten enzovoorts blijven we thuis.
 • Wij zijn er als kerkenraad niet over uit of en hoe we het Heilig Avondmaal kunnen bedienen. Daarom is er met pijn in het hart besloten dat we het opnieuw moeten uitstellen.

Wat zou het een zegen zijn als we ondanks het uitstel toch mogen doen waar het Avondmaalsformulier ons toe oproept: onze zonde en vervloeking overdenken, opdat wij een mishagen aan onszelf krijgen en ons voor God mogen verootmoedigen. En dat wij het leven buiten onszelf in Christus mogen zoeken, steunend op de belofte, dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, vergeving van zonde heeft. En dat de vrucht daarvan is dat wij in vrede met God en de naaste mogen leven.

Dan heeft Gods roepstem met het coronavirus zijn doel bereikt.

 

Hartelijke groet van uw kerkenraad

 

 

 

Kerkomroep

Christelijke Gereformeerde Kerk Duinrustplein 10 2225 PK Katwijk aan zee
2021-03-02 19:34:00 Luister
2021-03-01 19:20:00 Luister
2021-02-28 16:11:00 Luister
2021-02-28 09:10:00 Luister
2021-02-25 19:22:00 Luister
2021-02-23 19:36:00 Luister
2021-02-22 19:21:00 Luister
2021-02-21 16:11:00 Luister
2021-02-21 09:13:00 Luister
2021-02-18 19:22:00 Luister