CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

 • Nslide1

  Nslide1

 • Nslide2

  Nslide2

 • Nslide3

  Nslide3

 • Nslide4

  Nslide4

 • Nslide5

  Nslide5

 • SlideA

  SlideA

 • SlideB

  SlideB

 • SlideC

  SlideC

 • SlideJ

  SlideJ

Bericht van de zondagsschool

Beste ouders en kinderen,

Zoals jullie weten is het lastig om op dit moment fysiek samen te komen als zondagsschool. Om toch zondagsschool te kunnen houden willen we dit doen via een live-uitzending. Op zondagmorgen om 12:00 is er op de website een zondagsschool uitzending. Je kunt deze vinden op dezelfde plek als waar de kerkdienst wordt uitgezonden. Daarnaast staan er op de site ook wat vragen om te beantwoorden en een opdracht om te maken bij de vertelling. Jullie kunnen deze weer inleveren in de brievenbus die voor in de hal van de kerk staat. Hiervoor krijg je punten of een sticker. Veel succes met het maken van de vragen en de puzzel!

We hopen jullie snel gewoon weer in de kerk te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

De leiding van de zondagsschool

 

Vragen bij de vertelling van zondag 16 mei 2021

Hemelvaart

1. Op welke berg was de Heere Jezus met zijn dicipelen tijdens Zijn Hemelvaart?

2. Wat voor opdracht geeft de Heere Jezus aan Zijn dicipelen?

3. Na hoeveel dagen na Zijn opstanding voer de Heere Jezus op ten hemel?

4. Waardoor werd de Heere Jezus opgenomen in de hemel?

5. Wat doet de Heere Jezus nu in de hemel voor Zijn kinderen?

 

In de Bijbel staan ook een aantal psalmen waar het over Hemelvaart gaat. Bijvoorbeeld psalm 43. Maar ook psalm 68 vers 9 en 17. Deze kun je thuis zingen! 

Gods wagens, boven 't luchtig zwerk,
Zijn tien- en tienmaal duizend sterk,
Verdubbeld in getalen.
Bij hen is Zijne Majesteit,
Een Sinaï in heiligheid,
Omringd van bliksemstralen.
Gij voert ten hemel op, vol eer;
De kerker werd Uw buit, o HEER!
Gij zaagt Uw strijd bekronen
Met gaven, tot der mensen troost,
Opdat zelfs 't wederhorig kroost
Altijd bij U zou wonen.

 

Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom,
Uit Uw verheven heiligdom,
Aanbidd'lijk Opperwezen!
't Is Isrels God, die krachten geeft,
Van Wien het volk zijn sterkte heeft.
Looft God; elk moet Hem vrezen.

 

 

 


 

Kerkomroep

Christelijke Gereformeerde Kerk Duinrustplein 10 2225 PK Katwijk aan zee
2021-05-14 19:22:00 Luister
2021-05-13 09:18:00 Luister
2021-05-10 19:13:00 Luister
2021-05-09 16:07:00 Luister
2021-05-09 09:14:00 Luister
2021-05-06 19:21:00 Luister
2021-05-03 19:18:00 Luister
2021-05-02 16:13:00 Luister
2021-05-02 09:13:00 Luister
2021-04-30 19:31:00 Luister