CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

 • Nslide1

  Nslide1

 • Nslide2

  Nslide2

 • Nslide3

  Nslide3

 • Nslide4

  Nslide4

 • Nslide5

  Nslide5

 • SlideA

  SlideA

 • SlideB

  SlideB

 • SlideC

  SlideC

 • SlideJ

  SlideJ

Beste gemeenteleden

De overheid is de maatregelen rond het coronavirus aan het versoepelen. Voor de kerken verandert er in feite nog niets. Wij mochten de afgelopen maanden met maximaal 30 mensen samenkomen. Er was wel het advies om dat niet te doen en het aantal kerkgangers tot een minimum te beperken. Daar hebben wij ons aan gehouden. Maar het was niet verplicht. Vanaf 31 mei organiseren we weer samenkomsten. Vooralsnog tot 1 juli met 30 personen. Daarna mogen we weer 100 mensen toelaten.

 

De volgende regels worden gevolgd:

-         Bij gezondheidsklachten blijven we thuis

-         Ontsmettingsgel is beschikbaar bij de ingangen

-         Garderobe wordt niet gebruikt

-         Looproute wordt aangegeven

-         Geen eigen zitplaatsen, die worden aangewezen door de koster

-         Losse kussens zijn niet beschikbaar

-         Toiletbezoek beperken en alleen bij de hoofdingang

-         Collecte uitsluitend via de app of bank

-         Na de diensten worden banken, deuren en toilet ontsmet

 

Een belangrijk element van de kerkdienst is de samenzang. Er zijn adviezen om dat niet te doen in verband met de verdenking van een verhoogd risico. Er zijn echter nog onderzoeken gaande.

Als kerkenraad hebben we er uitgebreid over gesproken. Gezien het aantal personen in de kerk en de afstand die we tot elkaar in elkaar in acht kunnen nemen heeft de kerkenraad besloten om de samenzang te handhaven. De samenzang is onmisbaar in de eredienst. Volgens het Oude en Nieuwe Testament worden de samenkomsten gekenmerkt door een aantal elementen. Woordverkondiging, gebed, sacramentsbediening en samenzang zijn zo wezenlijk dat bij het ontbreken ervan er eigenlijk geen sprake meer is van een samenkomst. De samenzang is wezenlijk omdat het immers het antwoord is van de gemeente op de prediking. Wij blijven er ons overigens wel op bezinnen en zullen voor DV 1 juli a.s. een nieuw besluit nemen. Mogelijk is dan ook de uitslag van het onderzoek bekend.

We hopen de sacramentsbediening na 1 juli weer te kunnen aanvangen, als we met 100 mensen mogen samenkomen. De Heilige Doop moet nog aan een aantal kinderen worden bediend. Per dienst zal er één kind gedoopt worden, om zodoende het aantal bezoekende familieleden beperkt te kunnen houden. De bediening van het Heilig Avondmaal zal worden uitgesteld tot september.

 

Wij beseffen dat er risico’s zijn bij het samenkomen van mensen. Maar die zijn nooit helemaal uit te sluiten, tenzij we allemaal in quarantaine gaan. Maar dan lever je zoveel in, dan wordt het leven onleefbaar. We zullen de dingen dus moeten afwegen. Dat moet iedereen ook persoonlijk doen. Als u het niet aandurft om naar de kerk te komen, moet u dat niet doen.

 

We willen nog iets meegeven ter overweging. Als mensen hebben we onze verantwoordelijkheden. We mogen geen onnodige risico’s opzoeken. Anderzijds zijn er ook wel kanttekeningen te plaatsen bij de leus: ‘We moeten het samen oplossen.’ In de maatregelen en toespraken van de overheid wordt de afhankelijkheid van de Heere node gemist. ‘Wij moeten het doen, wij maken de samenleving, wij gaan dit oplossen.’ Wij belijden echter dat ziekte en gezondheid niet buiten onze Schepper om gaan. Mag die belijdenis bij de eredienst dan geen grote plaats hebben? We zien bij de horeca, sportscholen en dergelijke een grote gedrevenheid om weer open te gaan. En daar zijn de risico’s vele malen groter dan bij de kerkdiensten. Kunnen wij als kerken dan maar het minimale blijven doen?

 

Onze hulp en verwachting is van de HEERE Die hemel en aarde geschapen heeft en ze door Zijn voorzienigheid onderhoudt en regeert.

 

Met hartelijke groet,

Uw kerkenraad

 

 

Kerkomroep

Christelijke Gereformeerde Kerk Duinrustplein 10 2225 PK Katwijk aan zee
2020-06-03 19:46:00 Luister
2020-06-03 19:40:00 Luister
2020-06-02 19:11:00 Luister
2020-06-01 09:27:00 Luister
2020-05-31 16:29:00 Luister
2020-05-31 09:44:00 Luister
2020-05-28 19:19:00 Luister
2020-05-27 19:38:00 Luister
2020-05-26 19:20:00 Luister
2020-05-24 16:10:00 Luister