CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

 • Nslide1

  Nslide1

 • Nslide2

  Nslide2

 • Nslide3

  Nslide3

 • Nslide4

  Nslide4

 • Nslide5

  Nslide5

 • SlideA

  SlideA

 • SlideB

  SlideB

 • SlideC

  SlideC

 • SlideJ

  SlideJ

Geliefde gemeente,

Opnieuw is de kerkenraad vrijdagavond bijeen geweest om met elkaar te spreken over de actuele stand van zaken rondom het coronavirus, de overheidsmaatregelen en het beleid van de diverse kerkverbanden.

Overheid

De overheid houdt vast aan het getal van 30 kerkgangers, ongeacht de grootte van het gebouw. Ook wordt het zingen afgeraden en het dragen van mondkapjes dringend geadviseerd.

Kerkverbanden

Verschillende kerkverbanden hebben zich hierover uitgesproken. De PKN, CGK en HHK adviseren om het aantal kerkgangers terug te brengen tot maximaal 30. Kerkenraad, koster, organist, BHV-ers en kinderen onder 12 jaar horen daar niet bij. Dus in een grote gemeente zullen er in de praktijk dan toch weer meer bezoekers zijn.

De GG, OGG en GGiN adviseren het aantal bezoekers ‘indien nodig af te schalen’. Maar het hangt mede af van de grootte van het kerkgebouw hoeveel kerkgangers er in kunnen, als er rekening gehouden wordt met 1,5 meter afstand. Maar de bezoekersaantallen moeten wel omlaag.

Ook wordt er opgeroepen tot bezinning op het zingen.

Besmettingen

Daarnaast zijn er in onze gemeente op dit moment ook een aantal leden die besmet zijn met het coronavirus. Die zijn weliswaar niet gerelateerd aan onze samenkomsten, maar we hebben er toch rekening mee te houden.

Kerkenraadsbesluit

Alles overziend hebben wij het volgende besloten:

 • Wij vragen u en jullie om mondkapjes te dragen als u/jij de kerk binnenkomt en uitgaat. Als u op uw plaats zit, mag het mondkapje weer af. U moet zelf een mondkapje meenemen. Kinderen beneden de 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.
 • De komende weken zal er geen samenzang zijn in de kerkdiensten. De psalmen worden op het orgel gespeeld en biddend meegelezen. We hopen zo snel mogelijk weer te kunnen gaan zingen.
 • Wij handhaven de bezoekersaantallen zoals we die nu hebben. Het getal 30 is ons inziens nergens op gebaseerd. Wij voldoen aan de veiligheidsregels als wij in ons goed geventileerde kerkgebouw 1,5 meter afstand houden tot elkaar.
 • Niet alleen de zondagschool, kinderclubs en jeugdverenigingen kunnen vergaderen, maar ook de mannen- en vrouwenvereniging en +23 vereniging, met inachtneming van de geldende regels. Ieder behoudt zijn of haar verantwoordelijkheid en vrijheid om gebruik te maken van de gelegenheden om rond Gods Woord samen te komen.

Veiligheid

Er is geen grond voor de bewering dat kerkdiensten bronnen van besmetting zijn. Het risico in de kerk daarop is 0,1 % en dus verwaarloosbaar. In winkels en andere openbare ruimten lopen vaak veel meer dan 30 mensen door elkaar heen. Wij denken op dit moment meer dan genoeg onze verantwoordelijkheid te nemen en veiligheid te creëren als wij -zolang als nodig is- niet zingen, afstand houden tot elkaar en bij het lopen een mondkapje dragen.

Pijn

Wij hebben het besluit om voorlopig niet te zingen met veel pijn in ons hart genomen. Onze eerdere argumenten om wel te zingen, blijven dan ook staan. Maar liever willen wij zoveel mogelijk mensen op verantwoorde manier de gelegenheid geven om naar Gods huis te komen, dan dat wij willen blijven zingen. Wij moesten uit een aantal kwade keuzen de minst kwade kiezen.

Uitwerking

Belangrijker dan deze maatregelen is de vraag wat deze pandemie nu zal uitwerken. In ons persoonlijke leven, ons gemeentelijke leven, ons kerkelijk leven, ons volksleven, ja wereldwijd. Is het dan niet verdrietig dat het vaak zo stil blijft? In het slot van Jesaja 63 lezen we: ‘HEERE, waarom doet Gij ons van Uw wegen dwalen? Waarom verstokt Gij ons hart, dat wij U niet vrezen? Keer weder om Uwer knechten wil, de stammen Uws erfdeels.’ Zou dat niet onze grootste nood moeten zijn of worden? En dan het gebed uit Jesaja 64:1 ‘Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt, dat de bergen van Uw aangezicht vervloten.’

Met hartelijke groet van uw kerkenraad.

Kerkomroep

Christelijke Gereformeerde Kerk Duinrustplein 10 2225 PK Katwijk aan zee
2020-10-29 19:44:00 Luister
2020-10-25 16:11:00 Luister
2020-10-25 09:08:00 Luister
2020-10-22 19:24:00 Luister
2020-10-20 19:22:00 Luister
2020-10-18 16:08:00 Luister
2020-10-18 08:58:00 Luister
2020-10-15 19:21:00 Luister
2020-10-13 19:22:00 Luister
2020-10-11 16:02:00 Luister