CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

 • Nslide1

  Nslide1

 • Nslide2

  Nslide2

 • Nslide3

  Nslide3

 • Nslide4

  Nslide4

 • Nslide5

  Nslide5

 • SlideA

  SlideA

 • SlideB

  SlideB

 • SlideC

  SlideC

 • SlideJ

  SlideJ

29 augustus 2020

 

Beste gemeenteleden

 

Wij willen een aantal zaken met u delen aangaande het gemeenteleven in relatie tot de maatregelen van de overheid rond het coronavirus. Wij hebben ons laten informeren door het RIVM en de landelijke kerkelijke bureaus en jeugdbonden van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten. Daaruit is het volgende beleid ontstaan.

 

Allereerst aangaande de bediening van het Heilig Avondmaal. Wij hebben besloten om dat in september niet te doen. De overweging is dat de gemeente nog niet in haar geheel fysiek kan samenkomen. Daarbij komt dat een alternatieve bediening met persoonlijke bekertjes en/of het achterwege laten van de breking van het brood en/of het aanzitten aan de tafel het wezen van de bediening zodanig aantast, dat uitstel meer op zijn plaats is. Het is op dit moment nog niet te voorzien wanneer het Avondmaal wel weer op de gebruikelijke wijze bediend kan worden. Wij blijven ons voortdurend bezinnen en ons beleid waar  nodig aanpassen.

 

Vervolgens het verenigingsleven. Per vereniging wordt aangegeven wat de mogelijkheden of beperkingen zijn.

-         De openingsavond op 18 september vervalt. In plaats daarvan zal de dominee op zondag 20 september aandacht aan het verenigingsleven schenken in de prediking.

-         Voor de zondagsschool en de kinderclubs onder de 12 jaar zijn er geen beperkingen. Voor hen geldt de 1,5 meter maatregel niet, net zoals op de basisschool.

-         Voor de verenigingen van 12-18 jaar geldt de 1,5 meter maatregel alleen voor de leiding. De jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, maar wel tot de leidinggevende.

-         De mannen- en vrouwenverenigingen en de Bijbelstudiegroep 20+ kunnen ook weer beginnen, maar wel met inachtneming van de 1,5 meter afstand en de gebruikelijke hygiëneregels.

-         De Bunyan-lezingen worden komend seizoen in het kerkgebouw gehouden. Ook weer met inachtneming van de 1,5 meter afstand en de hygiëneregels. Er zal geen pauze worden gehouden en geen koffie/thee worden geschonken. 

-         De seniorenmiddagen kunnen voorlopig niet doorgaan. De ouderen vormen een kwetsbare groep en velen komen ook nog niet naar de kerk. De groep is dermate groot dat we in de zaal geen 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Hopelijk kunnen we rond het Kerstfeest weer een bijeenkomst organiseren.

-         Ook de Herfstfair moet geannuleerd worden, eveneens vanwege de onmogelijkheid om 1,5 meter afstand te houden van elkaar.

-         Op 9 oktober zou een gemeenteavond worden gehouden ten bate van de Stichting Weeshuizen Belarus in Wit-Rusland. Ook die komt te vervallen.

 

De verenigingen kunnen zo nodig nog extra informatie krijgen bij de Coronawerkgroep van onze gemeente. En de werkgroep zelf kan indien nodig en in overleg met de kerkenraad extra aanvullingen op bovenstaand beleid geven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de diakenen C. Langbroek en A.J. van der Plas.

 

Gemeente, wij zijn dankbaar dat het gemeentelijke leven weer hervat kan worden, zij het met wat aanpassingen. Maar wij vinden het uitstellen van het Avondmaal wel heel ingrijpend. Laten wij de Heere bidden om Zijn genade en hulp in deze tijd en niet alleen uitzien naar het moment dat de maatregelen kunnen vervallen, maar vooral naar waarachtige bekering en geloof. “Och dat gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt!” (Jesaja 64:1).

 

 

Een hartelijke groet van uw kerkenraad

Kerkomroep

Christelijke Gereformeerde Kerk Duinrustplein 10 2225 PK Katwijk aan zee
2020-09-22 19:22:00 Luister
2020-09-20 16:10:00 Luister
2020-09-20 09:10:00 Luister
2020-09-17 19:22:00 Luister
2020-09-15 19:20:00 Luister
2020-09-13 15:56:00 Luister
2020-09-13 08:59:00 Luister
2020-09-11 13:48:00 Luister
2020-09-10 19:18:00 Luister
2020-09-08 19:23:00 Luister