CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

 • Nslide1

  Nslide1

 • Nslide2

  Nslide2

 • Nslide3

  Nslide3

 • Nslide4

  Nslide4

 • Nslide5

  Nslide5

 • SlideA

  SlideA

 • SlideB

  SlideB

 • SlideC

  SlideC

 • SlideJ

  SlideJ

1 juli 2020

 

Beste gemeenteleden

 

Vanaf 1 juli zijn de coronamaatregelen van de overheid verder versoepeld. Voor ons als gemeente houdt dat in dat wij in ons kerkgebouw mogen samenkomen zolang de onderlinge afstand maar 1,5 meter bedraagt. De koster heeft uitgerekend dat dan per dienst 140 gemeenteleden de kerk kunnen bezoeken. U en jullie krijgen van hem een uitnodiging.

De kerkenraad heeft op 30 juni over deze nieuwe situatie vergaderd en daarin ook uitgebreid met elkaar de vraag besproken of we als gemeente kunnen blijven zingen. Na zorgvuldig afwegen van alle ons bekende informatie hebben wij besloten om de gemeentezang te handhaven.

 

Maar het is toch gevaarlijk om in de kerk samen te zingen?

Dat is niet aangetoond. Uit het RIVM-advies blijkt dat nog altijd niet duidelijk is welke rol de zogenaamde aerosolen (microdruppeltjes die wij uitademen) spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Erkend wordt dat de uitbraken in kerkdiensten en zanguitvoeringen, waarbij het virus toesloeg, ook te wijten kunnen zijn aan sociale aspecten, zoals samen koffiedrinken.

 

Is het dan niet verboden om te zingen?

Nee, de overheid heeft het niet verboden. Wel is er geadviseerd om tijdens kerkdiensten niet te zingen, omdat nog niet duidelijk is of en wat precies het eventuele gevaar van samen zingen is. Koren mogen inmiddels wel samen repeteren als de 1,5 meter afstand maar gehandhaafd wordt en als de ruimte goed geventileerd wordt.

 

Maar het kerkelijk bureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft toch ook geadviseerd om niet te zingen?

Dat klopt. Maar inmiddels hebben zij hun advies bijgesteld. Wij  hadden daarvoor op basis van alle beschikbare informatie al een keuze gemaakt die overeen  komt met het advies van de kerkelijke bureaus van de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten, die samenzang wel toestaan. Zij geven het advies om dat ‘zachtjes en ingetogen’ te doen. Maar dat zegt ons kerkelijk bureau nu ook. 

 

Is ons kerkgebouw wel geschikt om samen te zingen?

Volgens onze informatie wel. We hebben een hoog plafond en een goede afzuiginstallatie en we kunnen tijdens het zingen deuren en ramen open zetten om zodoende voldoende verse luchttoevoer te garanderen. De veilige norm is 60 m3 verse lucht per uur en dat halen we ruimschoots. Bovendien zitten we op 1,5 meter van elkaar en dat alles moet volgens deskundigen voldoende zijn om het risico naar een veilig niveau te verminderen.

 

Is er dan geen enkel risico meer op besmetting?

Op dit moment is de besmettingskans in Nederland minimaal. Er zijn bijna geen nieuwe besmettingsgevallen meer, evenals ziekenhuisopnames en sterfgevallen. De kans dat iemand van ons corona heeft, is dus heel klein. Bovendien drukken wij iedereen op het hart om bij gezondheidsklachten zoals verkoudheid, koorts en hoesten thuis te blijven.

Echter, 100% garantie is er nooit en door niemand te geven. Maar dat geldt voor alle plaatsen waar wij naar toe gaan. Je kunt ook besmet worden in de supermarkt en de bouwmarkt en zelfs op straat.

 

Waarom is het zingen dan zo belangrijk? We mogen toch samen de kerk bezoeken, bidden, de preek beluisteren en er mag zelfs alweer gedoopt worden. Waarom dan ook nog zingen?

Zingen is een belangrijk onderdeel van de eredienst. In haar zang nadert de gemeente biddend tot de Heere. Volgens het Oude en Nieuwe Testament worden de samenkomsten gekenmerkt door een aantal elementen: Woordverkondiging, gebed, sacramentsbediening en samenzang. Deze elementen zijn wezenlijk voor de eredienst. De samenzang is het antwoord is van de gemeente op de prediking en maakt deel uit van de geestelijke beleving van de eredienst.

 

Neemt de kerkenraad nog andere maatregelen ten aanzien van het zingen?

Jawel. De organisten wordt gevraagd om ingetogen te spelen om de gemeente niet te stimuleren om uit volle borst te gaan zingen. We zullen dus zachtjes zingen. Ook zal er minder gezongen worden, namelijk drie psalmverzen per dienst. Na de wet c.q. geloofsbelijdenis en na het eindgebed wordt alleen een psalmvers op het orgel gespeeld. Dan wordt er niet gezongen en kunt u het vers meelezen in uw psalmbijbel.

 

Maar kunnen we toch niet beter voorlopig het advies van de regering volgen en dus niet zingen?

Waar moeten we dan op wachten? Tot er de zogenaamde groepsimmuniteit bereikt is? Na vier maanden corona is die nu pas 6%, dus dat kan jaren duren als het al ooit bereikt zal worden.

 

Hoe lang gelden de door de kerkenraad voorgestelde maatregelen?

Wij blijven ons bezinnen op nieuwe informatie en ontwikkelingen. Zo nodig zullen wij ons beleid aanpassen. U wordt daar tijdig van op de hoogte gesteld.

 

Maar als er ondanks al die maatregelen toch gemeenteleden zijn die niet naar de kerk komen omdat er gezongen wordt?

Wij roepen die gemeenteleden op om zich te melden bij de scriba of een ander kerkenraadslid. Dan kunnen wij inventariseren om hoeveel gemeenteleden het gaat en daar iets voor bedenken.

 

Tot slot nog een samenvatting van de regels voor de kerkdienst:

 

RIVM-richtlijnen

Het is van groot belang dat een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. We vragen van u om zich te allen tijde te houden aan de RIVM-richtlijnen:

1. U bent licht verkouden. Dan blijft u thuis.

2. Een van de gezinsleden heeft koorts of luchtwegklachten. Dan blijft het hele gezin thuis.

3. Tussen personen uit verschillende huishoudens wordt altijd 1,5 meter afstand gehouden.

4. Was uw handen voordat u naar de kerk komt.

5. Hoesten/niezen in de elleboog.

6. Voor leden met een kwetsbare gezondheid kan het verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

 

Richtlijnen kerkgebouw

U wordt verzocht bij het betreden van de kerk de richtlijnen goed in acht te nemen. Daarnaast verzoeken wij u de instructies van de koster en/of BHV-er op te volgen.

1. U betreedt het gebouw via de hoofdingang.

2. Bij binnenkomst kunt u uw handen desinfecteren.

3. De BHV-er wijst u uw zitplaats aan. Personen uit één huishouden zitten naast elkaar. Er zijn geen gereserveerde zitplaatsen.

4. Na de dienst verlaat u volgens instructie het gebouw via de hoofdingang.

5. Uw jas neemt u mee de kerk in.

6. Noodzakelijk toiletgebruik is mogelijk.

7. De ventilatie staat maximaal ingesteld. Houd u hier rekening mee i.v.m. uw kleding.

 

Wij hopen hiermee duidelijk te hebben gemaakt dat wij als kerkenraad uitgebreid en zorgvuldig hebben nagedacht over de vraag hoe wij zo veilig mogelijk kunnen samenkomen en ook zingen. Wij willen ons daarbij houden aan de richtlijnen van de overheid. Maar wij hoeven niet onnodig ingrijpende maatregelen te nemen. Temeer omdat de overheid ons inziens niet altijd consequent is. Zijn zingende kerkmensen in een kerk echt gevaarlijker dan hijgende sportmensen in een sportschool? Bovendien belijden wij juist aangaande ziekte en gezondheid dat onze hulp en verwachting van de HEERE is, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Wij gaan geen roekeloze dingen doen, maar de Heere Jezus wijst in  Mattheüs 6:25-34 overbezorgdheid af: Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el tot zijn lengte toedoen? (…) Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijns zelfs kwaad.”

 

Wij wensen u van harte gezegende kerkdiensten toe.

 

 

Uw kerkenraad

Kerkomroep

Christelijke Gereformeerde Kerk Duinrustplein 10 2225 PK Katwijk aan zee
2020-08-04 19:16:00 Luister
2020-08-03 19:20:00 Luister
2020-08-02 16:07:00 Luister
2020-08-02 09:10:00 Luister
2020-07-30 19:10:00 Luister
2020-07-28 19:22:00 Luister
2020-07-26 16:06:00 Luister
2020-07-26 10:06:00 Luister
2020-07-26 09:07:00 Luister
2020-07-23 19:21:00 Luister