CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

 • Nslide1

  Nslide1

 • Nslide2

  Nslide2

 • Nslide3

  Nslide3

 • Nslide4

  Nslide4

 • Nslide5

  Nslide5

 • SlideA

  SlideA

 • SlideB

  SlideB

 • SlideC

  SlideC

 • SlideJ

  SlideJ

Geliefde gemeente,

Nederland zit in een harde lockdown. De overheid heeft strenge maatregelen genomen om de hoge besmettingscijfers omlaag te brengen. Veel winkels zijn gesloten, scholen gaan dicht en sociale contacten worden ingeperkt. Ook de kerken worden opgeroepen om de fysieke bijeenkomsten na te laten en slechts online diensten te houden.

Deze maatregelen hebben de kerkenraad in grote verlegenheid gebracht.

Enerzijds omdat er geen enkele aanleiding is om te denken dat een kerkdienst een bron van besmetting is. Het risico is volgens het RIVM minder dan 0,1%. Ook is nog steeds niet bewezen dat samenzang gevaarlijk zou zijn. Gehoorzaam volgen wij de regels over onderlinge afstand, ontsmetting etc. Bovendien hebben wij het (door God gegeven!) recht op samenkomst om het geloof te belijden. Daarbij komt dat supermarkten en andere winkels open blijven voor primaire lichamelijke behoeften. Zou dan de plaats waar de geestelijke levensbehoeften worden verkregen, gesloten moeten worden?

Anderzijds zijn wij natuurlijk niet ongevoelig voor de nood waarin wij als volk en wereld zitten. COVID 19 is geen gewone griep. Sommigen van ons hebben dat op pijnlijke wijze ondervonden. Bovendien weten wij dat er in de wereld en de politiek weinig tot geen begrip is voor de uitzonderingspositie van de kerken. De beeldvorming is ronduit negatief. Dat konden we verwachten en het verbaast ons dus niet, maar raakt ons wel diep.

Wij hebben ons opnieuw laten adviseren door onze corona-commissie en ons bezonnen op alle beschikbare relevante informatie. Donderdagavond hebben wij besloten om de kerkdiensten niet verder af te schalen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij mensen gelegenheid moeten bieden om samen te komen in een dienst tot eer van God en heil van de zielen.

Wel zullen wij de samenzang weer nalaten. Daar voelen wij ons erg ongelukkig mee. Maar beter een samenkomst zonder gemeentezang, dan helemaal geen samenkomst, zoals veel kerken doen. Zo hopen wij al het mogelijke te doen om mee te helpen aan het bestrijden van het virus.

Op 2e Kerstdag zal het kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool wel doorgaan. Echter, naast de kinderen kunnen alleen hun ouders deze dienst bijwonen. En die moeten zich opgeven bij Marco van der Zwan. Er zal kinderoppas zijn, zodat beide ouders de bijeenkomst kunnen bezoeken. De dienst zal online worden uitgezonden met beeld en geluid. Aanvang 10.00 uur.

Daarnaast hebben wij nog andere maatregelen genomen naar aanleiding van de lockdown.

 • De kinderoppas zal tot nader bericht niet plaatsvinden
 • De catechisaties zullen tot nader bericht niet kunnen plaatsvinden.
 • De belijdeniscatechisatie zal vanaf 11 januari online worden gedaan.
 • Ook het verenigingsleven komt weer stil te liggen, tot nader bericht.
 • Huisbezoeken worden in deze tijd slechts in bepaalde gevallen gedaan. Vooral bezoeken aan ouderen vormen een risico. Zij zullen door de kerkenraad en de dominee telefonisch worden bezocht.

Dan zijn er nog enkele zaken die wij heel dringend onder uw en jullie aandacht brengen.

 • De verdeling van de zitplaatsen kan en moet beter. Veel banken voorin bleven leeg en mensen gingen achterin en aan de zijkanten op een kluitje zitten. Dat moet echt anders. De BHV-ers zullen erop toezien dat de plaatsen vanaf de voorste banken volgens de regels worden gevuld.
 • Voor en na de kerkdienst mag u niet samenscholen. De overheid heeft het strafbaar gesteld om met meer dan twee mensen bij elkaar te staan.
 • Ook wie (milde) gezondheidsklachten heeft, zoals verkoudheid en/of hoesten, verzoeken wij om thuis te blijven.
 • Ieder die tot een risicogroep behoort, wijzen wij op de eigen verantwoordelijkheid.

Wij hopen op ieders begrip en medewerking.

Bovenal hopen wij op en bidden wij om de zegen van de Heere over onze samenkomsten, naar Zijn belofte, Jesaja 56:7 "Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken."

Uw kerkenraad

Kerkomroep

Christelijke Gereformeerde Kerk Duinrustplein 10 2225 PK Katwijk aan zee
Live uitzending Luister
2021-01-21 19:22:00 Luister
2021-01-19 19:32:00 Luister
2021-01-18 19:18:00 Luister
2021-01-17 16:13:00 Luister
2021-01-17 09:14:00 Luister
2021-01-14 19:22:00 Luister
2021-01-11 19:22:00 Luister
2021-01-11 09:25:00 Luister
2021-01-10 16:06:00 Luister